สวัสดี! มีหลักสูตรที่ดีใช่มั้ยหละ? คุณชอบหลักสูตรนี้ไหม?

ดูบทเรียนที่น่าสนใจที่สุดทั้งหมดเพิ่มเติม ทำการซื้อเพื่อดำเนินการต่อ

วางกลยุทธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

บทเรียนถูกล็อค กรุณาซื้อหลักสูตรเพื่อดำเนินการต่อ

บทเรียนก่อนหน้า
สำเร็จ
บทเรียนต่อไป