หลักสูตร Business Model Canvas & Pitch Deck Development

ผู้เรียน: 3 คน
ความยาวทั้งหมด: 365 วัน
บทความ: 2
วิดีโอ: 2
ระดับ: ผู้เริ่มต้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

หลักสูตรอบรมบ่มเพาะความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน Startup

เนื้อหาของคอร์ส

Business Model Canvas

Pitch Deck Development

ผู้สอน

  • คะแนนวิทยากร 0
  • 0 รีวิว.

เป็นผู้รีวิวคนแรก

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น